top.jpg
boot_1500.jpg
gruva_1500.jpg
top.jpg

HÖG KOMPETENS I LITET FORMAT.


Välkommen till GVT - Grundvatten- och avfallsteknik

SCROLL DOWN

HÖG KOMPETENS I LITET FORMAT.


Välkommen till GVT - Grundvatten- och avfallsteknik

 

NÄRA KONSULTER MED STOR ERFARENHET.

GVT består av konsulter med spetskompetens inom områdena avfallsteknik, vattenförsörjning och förorenad mark. Kärnan av vår verksamhet utgörs av konsultuppdrag som utförs på uppdrag av kommuner och industrier. Via Georör säljer vi utrustning för geohydrologiska undersökningar. GVT hyr även ut utrustning som pumpar, vattenmätare, dataloggar och filter.

 
 

VATTENförsörjning

 • Vattenbehandling
 • Prospektering
 • Provpumpning
 • Skyddsområden

AVFALLSTEKNIK

 • Deponier
 • Lakvattenhantering
 • Biologisk avfallsbehandling
 • Sorterings- och behandlingsytor

FÖRORENAD MARK

 • Gruvavfall
 • Industrimark
 • Behandling av förorenad jord
 • Muddringsföretag
boot_1500.jpg

ETT HELTÄCKANDE arbetssätt.


Vi arbetar heltäckande och är med i alla faser i ett projekt, från förstudie till utförande och uppföljning. Allt för bästa resultat!

ETT HELTÄCKANDE arbetssätt.


Vi arbetar heltäckande och är med i alla faser i ett projekt, från förstudie till utförande och uppföljning. Allt för bästa resultat!

FRÅn labb till verklighet.

 

GVT utför konsultuppdrag på uppdrag av kommuner och industrier men också funktionsentreprenader. I många projekt kommer juridiska frågor in i olika skeden. Vi är vana att jobba i nära kontakt med prövnings- och tillsynsmyndigheter. GVT tillhandahåller ansökningar enligt miljöbalken, kontrollprogram, besiktningar och miljörapporter. Genom försök i labbmiljö eller i fullskala tar vi fram lösningar som är anpassade till platsens förutsättningar. Provtagning och mätning ute på fältet ger möjligheter till åtgärder och optimering av processer.

 
gruva_1500.jpg

Kontakta oss.


Hör av dig till vårt kontor i Falun.

Kontakta oss.


Hör av dig till vårt kontor i Falun.

ÅSA HANÆUS

Projektledare inom avfallsteknik, vattenförsörjning och förorenad mark/sediment.
E-post: asa@gvt.se
Mobil: 070-590 87 75

PETTER LEDIN

Projektör inom
vattenförsörjning och
avfallsteknik.
E-post: petter@gvt.se
Mobil: 070-584 54 60

BO LEDIN

Senior konsult inom grundvatten
teknik, vattenförsörjning och
förorenad mark.
E-post: bosse@gvt.se
Mobil: 070-590 26 75

KONTOR: Engelbrektsgatan 25, 791 60 Falun | E-post: info@gvt.se | Org.nr: 55 90 30-1270

SAMARBETSPARTNERS

GEORÖR AB
Säljer och hyr ut utrustning
för geohydrologiska
undersökningar.
Läs mer

IDEVA PROCESSTEKNIK
Processutredningar inom vattenbehandling.
Jörgen Hanæus
Professor emeritus i VA-teknik.
Mobil: 070-343 80 03
E-post: j.hanaeus@gmail.com

CBM
Miljötekniska undersökningar i mark, grundvatten, sediment och ytvatten.
Christoffer Bruhn
Mobil: 070-390 58 70
E-post: christoffer@cbmiljo.se