ÅSA HANÆUS

Projektledare inom avfallsteknik, vattenförsörjning och förorenad mark/sediment.
E-post: asa@gvt.se
Mobil: 070-590 87 75

PETTER LEDIN

Projektör inom
vattenförsörjning och
avfallsteknik.
E-post: petter@gvt.se
Mobil: 070-584 54 60

BO LEDIN

Senior konsult inom grundvatten
teknik, vattenförsörjning och
förorenad mark.
E-post: bosse@gvt.se
Mobil: 070-590 26 75

KONTOR: Engelbrektsgatan 25, 791 60 Falun | E-post: info@gvt.se | Org.nr: 55 90 30-1270

SAMARBETSPARTNERS

GEORÖR AB
Säljer och hyr ut utrustning
för geohydrologiska
undersökningar.
Läs mer

IDEVA PROCESSTEKNIK
Processutredningar inom vattenbehandling.
Jörgen Hanæus
Professor emeritus i VA-teknik.
Mobil: 070-343 80 03
E-post: j.hanaeus@gmail.com

CBM
Miljötekniska undersökningar i mark, grundvatten, sediment och ytvatten.
Christoffer Bruhn
Mobil: 070-390 58 70
E-post: christoffer@cbmiljo.se