FRÅn labb till verklighet.

 

GVT utför konsultuppdrag på uppdrag av kommuner och industrier men också funktionsentreprenader. I många projekt kommer juridiska frågor in i olika skeden. Vi är vana att jobba i nära kontakt med prövnings- och tillsynsmyndigheter. GVT tillhandahåller ansökningar enligt miljöbalken, kontrollprogram, besiktningar och miljörapporter. Genom försök i labbmiljö eller i fullskala tar vi fram lösningar som är anpassade till platsens förutsättningar. Provtagning och mätning ute på fältet ger möjligheter till åtgärder och optimering av processer.