NÄRA KONSULTER MED STOR ERFARENHET.

GVT består av konsulter med spetskompetens inom områdena avfallsteknik, vattenförsörjning och förorenad mark. Kärnan av vår verksamhet utgörs av konsultuppdrag som utförs på uppdrag av kommuner och industrier. Via Georör säljer vi utrustning för geohydrologiska undersökningar. GVT hyr även ut utrustning som pumpar, vattenmätare, dataloggar och filter.

 
 

VATTENförsörjning

 • Vattenbehandling
 • Prospektering
 • Provpumpning
 • Skyddsområden

AVFALLSTEKNIK

 • Deponier
 • Lakvattenhantering
 • Biologisk avfallsbehandling
 • Sorterings- och behandlingsytor

FÖRORENAD MARK

 • Gruvavfall
 • Industrimark
 • Behandling av förorenad jord
 • Muddringsföretag